6 months to go!/ 6 mis i fynd!

December 24, 2011

the plane will arrive 6 months today!
bydd yr awyren yn cyrraedd 6 mis i heddiw!