Yn yr awyr uwchben Llandudno

Posted: July 29, 2011

Llwyddais i ofyn am un oren yn union fel yr un yn y ffilm:)