Adain Avion

June 2012 // Commissioned by Arts Council of Wales as part of London 2012 Cultural Olympiad and London Festival 2012

Mehefin 2012 | Comisiynwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn rhan o’r Olympiad Diwylliannol Llundain 2012 a GŵylLlundain 2012.

Gofod celfyddyd symudol oedd Adain Avion, wedi ei greu o gorff awyren DC-9, a ddarganfu a drawsnewidiwyd gan y cerfluniwr a dyluniwr Sbaenaidd Eduardo Cajal. Daethom â Avion i Gymru yn ystod haf 2012, er mwyn dathlu ei ben-blwydd yn ugain.

Roedd Adain Avion yn gomisiwn ‘Artistiaid ar y blaen yng Nghymru’, a arianwyd gan y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Cymru. Roedd yn rhan o Ŵyl Llundain 2012 a’r Olympiad Diwylliannol.

Cynhyrchwyd gan Ganolfan Celfyddydau Talesin, Abertawe

Cynhyrchydd: Siân Thomas.

http://www.theguardian.com/stage/2012/jul/03/adain-avion-review-cultural-olympiad