i

AGORA

August 2019 | Comisiynwyd gan Eisteddfod Cenedlaethol Cymru ac Visit Wales

Dathlodd AGORA gynigion hanesyddol Llanrwst ar gyfer annibyniaeth.  Yn 1276 datganodd Llewelyn ap Gruffudd fod Bwrdeistref rydd Llanrwst yn ymreolaethol i esgobaeth St. Asaph.  Ym 1947, gwnaeth cyngor tref Llanrwst gyflwyniad i’r Cenhedloedd Unedig am sedd ar y cyngor diogelwch, gan nodi bod Llanrwst yn wladwriaeth annibynnol yng Nghymru.  Roedd y cais hwn yn aflwyddiannus ond mae’r newyn am annibyniaeth o fewn cymdeithas yn parhau.

Roeddwn i eisiau taflu goleuni ar enw da hanesyddol ond amserol Llanrwst trwy adeiladu gofod annibynnol dros dro i ddychmygu posibiliadau a gweledigaethau newydd o’r dyfodol;  creu agora, man ymgynnull ar gyfer cynulliad dinasyddion gweithredol.

Cynrychiolwyd sylfaen egalitaraidd y prosiect yn ei wead cain.  Gwnaethom wahodd pobl Conwy i roi eu drysau pren a daflwyd, 100 ohonynt – yn amrywio o fferm, gwesty, tafarn, swyddfa i ddrysau toiled lle gwnaethom adeiladu ein AGORA ein hunain gyda nhw.

 Daeth yr ysbrydoliaeth ar gyfer y dyluniad yn sgil dadorchuddio Llys Llywelyn yn Amgueddfa St Fagans yn ddiweddar.  Roedd yr ailadeiladu hwn o Lys Brenhinol Tywysogion Gwynedd yn seiliedig ar weddillion Llys Rhosyr a oroesodd ar Ynys Môn.

Nid oes unrhyw beth yn weddill o’r llys gwreiddiol ac eithrio ei sylfeini sydd wedi rhoi cliwiau i archeolegwyr a phenseiri i ddehongli ac ailadeiladu Llys Llewelyn.  Mae ein AGORA yn eu hail-ddychmygu.

Yn ystod yr Eisteddfod, rhaglennais nifer o ddigwyddiadau – dadleuon, perfformiadau a chyngherddau, 12 yn AGORA a hefyd feichiogais dri pherfformiad splinter a gynhaliwyd o amgylch Conwy : Ôl-Llywelyn, LLinell |  Llinyn a Wal Werin.

   Delweddau: Keith Morris

   AGORA

   Tîm Dylunio: Jenny Hall Crafted Space & Tabitha Pope

   Ffabrig: Melin Tregwynt

   Cynhyrchydd Creadigol: Iwan Williams Fususar

   Ôl-Llywelyn

   Perfformiwr: Eddie Ladd

   Llinyn Llinell

   Coreograffydd: Matteo Marfoglia

   Perfformwyr: Angharad Harrop, Angharad Jones

   Telyn: Helen Wyn Pari

   Artistiaid Sain: Alan Chamberlain, Ed Wright

   Mist (gosodiad)

   Artist: Sébastian Preschoux

   Curadur: Karine Décourne, Ymfudiadau

   Wal Werin

   Coreograffwyr: Kate Lawrence, Angharad Harrop

   Perfformwyr: Lisa Spaull, Angharad Jones

   Delyn: Ceri Rimmer

Bydd y pafiliwn democrataidd o ddrysau du wedi’u paentio yn     Eisteddfod Llanrwst, y drysau a’n gwahoddodd i daflunio strategaethau dychmygus torfol arnynt, yn aros yn y cof, gan symboleiddio’r trothwy yr ydym ynddo heddiw ac mae’r llanw’n dechrau troi.

   Dylan Huw, ‘Pedwar Gwynt Cymru 

   https://pedwargwynt.cymru/revision/gol/drysaur-dyfodol-yn-awst