ABERETWM

May 2023 // Comisiynwyd gan Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth gyda chyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Prifysgol Aberystwyth, Cronfa Dreftadaeth Llywodraeth Cymru, Tŷ Cerdd, Cronfa Aber Fund, Cyngor Brydeinig, Colwinston Trust.

ABERETWM -wrth i amser lithro bydd chwedl yn deffro, dathliad o hanner can mlwyddiant Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth a DNA creadigol unigryw’r dref trwy wyrdroi chwedl lleol hynafol a’i ail-ddychmygu fel perfformiad traws-gelfyddydol, safle pennodol. Roedd yn gorchuddio treftadaeth anghofiedig â materion cyfoes i oleuo llwybr i ddyfodol cadarnhaol.

Aeth ABERETWM â chynulleidfaoedd ar daith aml-naratif ar draws canol y dref – o’r Castell, y prom a’r palmentydd i risiau concrid Canolfan y Celfyddydau a’i thu mewn. Gan orffen gyda throsglwyddiad creadigol trwy’r dydd o’r enw COP/A, a arweiniodd at goncerto newydd o’r enw Aber yr Aberoedd.

Ffilm o uchafbwyntiau