i

CASGLIAD \ COLLECTION

March 2021 | Casgliad o ffilmiau fer o’r archif

ARCHIFDAITH – Ebrill 2016

Perfformiad a gosodwaith symudol fydd yn uno’r gorffennol a’r presennol ar ffurf siwrne drwy ofodau cyhoeddus Pontio gan baentio’r gofod mewn hanes.

2 archifwr

100 o focsys

50 o gofnodion catalog 

2 megaffon

Dros ddwy awr, bydd yr artistiaid Cai Tomos a Marc Rees yn adeiladu/dadadeiladu ffurfiau pensaernïol/archeolegol dychmygol er mwyn datgan ffeithiau hanesyddol lleol drwy gyfres o ymdrechion coreograffig.

Mewn partneriaeth â Pontio, Llyfrgell ac Archifau a Chanolfan Ehangu Mynediad Prifysgol Bangor.

Ffilm fer yn esbonio ARCHIFDAITH

Ffilmiau gan Culture Colony

 

DAETH DYDD TARO – Awst 2016

Perfformiad a ddyfeisiwyd fel rhan o adnodd Theatr Gorfforol ar-lein ar gyfer ysgolion uwchradd trwy gyfrwng Cymraeg a gomisiynwyd gan CBAC

Adnodd all gynnig ffyrdd i athrawon i gyflwyno arddull Theatr Gorfforol i’w disgyblion. Ceir yma weithdai adeiladol ac ysbrydoledig gan Marc Rees ac Eddie Ladd sy’n ymarferwyr blaengar o fewn y theatr yng Nghymru. Cefnogir yr adnoddau ymarferol gan adnoddau ysgrifenedig a grëwyd gan rhai o athrawon ac arholwr Drama fwyaf profiadol Cymru.

 

THE DANCING MARQUISE DIARIES – July 2007

Ffilm fer fel rhagarweiniad ac wedi’i chynnwys yn unawd Rees Gloria Days yn seiliedig ar 5ed Ardalydd Ynys Môn Henry Cyril Paget.

Mae Gloria Days yn berfformiad amlddisgyblaethol wedi’i seilio ar 5ed Ardalydd Ynys Môn, Henry Cyril Paget. Yn dwyn yr enw ‘The Dancing Marquis’, heriodd a gwyrdroodd Paget syniadau Edwardaidd o ddosbarth, rhyw, addurn a phriodoldeb theatraidd. Mae ei ffordd o fyw anhygoel a’i gwymp aflafar dilynol yn ganolbwynt i’r gwaith unigol unigryw hwn a berfformiwyd am y tro cyntaf fel rhan o Ŵyl Abertawe ym mis Hydref 2007.